Chào mừng đến với VNIBUY - Hotline: 08 1900 1144

Trả lại

I. LÝ DO CHẤP NHẬN ĐỔI TRẢ HÀNG

✔️ Sản phẩm bị mất niêm phong, bị giao sai về số lượng, thông tin và mẫu mã so với đơn đặt hàng.

✔️ Sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, nội dung, các lỗi ẩn tì/nội tì, khác biệt so với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố của nhà sản xuất) hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển (bị biến dạng, trầy xước, vấy bẩn, nứt vỡ v.v.).

II. YÊU CẦU CHO SẢN PHẨM ĐỔI TRẢ

2.1 Điều kiện đổi trả

✔️ Sản phẩm không bị dơ bẩn, không qua giặt là, không có mùi lạ, không có dấu hiệu đã qua sử dụng, hoặc không có dữ liệu (trường hợp sản phẩm có thiết bị lưu trữ).

✔️ Khách hàng còn giữ xác nhận về việc đã mua hàng tại www.vnibuy.vn (số đơn hàng, hóa đơn mua hàng, biên nhận giao hàng, sao kê của ngân hàng…)

2.2 Thời gian áp dụng đổi trả

Trừ khi được quy định khác đi trong phần giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ trên website, khách hàng có thời hạn 03 ngày để gửi yêu cầu đổi trả đối với sản phẩm. Thời điểm yêu cầu đổi trả sẽ được căn cứ theo:

✔️ Nếu khách hàng gửi theo đường bưu điện hay chuyển phát: thời điểm tính theo dấu biên nhận của bưu điện hay đơn vị chuyển phát.

✔️ Nếu khách hàng tự mang/gửi hàng tới trung tâm đổi trả: thời điểm tính khi nhân viên giao hàng tiếp nhận sản phẩm đổi trả từ khách hàng.

2.3. Chi phí đổi trả

✔️ Đối với các sản phẩm/voucher/GCN đổi lại do lỗi của chúng tôi hoặc NCC, khách hàng sẽ được miễn phí đổi trả và được giao hàng miễn phí tới địa điểm ghi trên phiếu yêu cầu đổi trả.

✔️ Đối với các sản phẩm/voucher/GCN trả lại do khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng, trừ trường hợp bài giới thiệu sản phẩm/voucher/GCN quy định áp dụng phí đổi trả, khách hàng sẽ được miễn phí đổi trả và sẽ phải trả phí vận chuyển theo chính sách giao vận của chúng tôi nếu muốn được gửi hàng/voucher/GCN mới đến địa chỉ yêu cầu.

III. THỜI GIAN XỬ LÝ ĐỔI TRẢ HÀNG

✔️ Chúng tôi sẽ gửi kết quả phản hồi yêu cầu hoàn trả tới Khách hàng thông qua email hoặc/và tin nhắn SMS trong vòng tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận lại sản phẩm.

✔️ Nếu yêu cầu hoàn trả đáp ứng các yêu cầu tại mục II, chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền cho khách hàng trong thời gian từ 05-07 ngày làm việc kể từ khi yêu cầu đổi trả được chấp nhận.