Chào mừng đến với VNIBUY - Hotline: 08 1900 1144

Thanh toán

Thông tin nhận hàng

Chọn hình thức thanh toán

Thanh toán (COD) là thanh toán khi nhận hàng. COD là viết tắt của từ Cash On Delivery là hình thức giao hàng thu tiền hay giao hàng thu hộ tiền.
Quý khách vui lòng click vào mục THANH TOÁN sau đó chọn Ngân hàng và điền thông tin thẻ tại Cổng thanh toán Ví ZaloPay. Có ba hình thức thanh toán [Quét mã QR để thanh toán], [Visa, Mastercard, JCB] và qua thẻ [ATM/ Internet banking]. (*Chú ý: shop không lưu lại bất kỳ thông tin thẻ thanh toán nào của quý khách.)
Quý khách vui lòng click vào mục THANH TOÁN sau đó chọn Ngân hàng và điền thông tin thẻ tại Cổng thanh toán Ví MomoPay. [Quét mã QR để thanh toán].
Quý khách vui lòng click vào mục THANH TOÁN sau đó chọn Ngân hàng và điền thông tin thẻ tại Cổng thanh toán Ví VnPay. Có ba hình thức thanh toán [Quét mã QR để thanh toán], [Visa, Mastercard, JCB] và qua thẻ [ATM/ Internet banking]. (*Chú ý: shop không lưu lại bất kỳ thông tin thẻ thanh toán nào của quý khách.)

Giỏ hàng của bạn

Sản phẩm Tiền hàng

Tổng tiền hàng 0

Giảm giá 0

Phí vận chuyển Miễn phí

Tổng cộng 0