Chào mừng đến với VNIBUY - Hotline: 08 1900 1144

Tháng 08 06

huong-dan-su-dung-bo-kit-test-nhanh-xet-nghiem-covid-19-sgti-flex-covid-19-ag-sugentech-han-quoc

Hướng dẫn sử dụng bộ kit test nhanh xét nghiệm COVID 19 SGTi flex COVID 19 Ag Sugentech Hàn Quốc

SGTi-flex COVID-19 Ag là bộ kit test nhanh xét nghiệm miễn dịch định tính phát hiện kháng SARS-CoV-2 có trong mẫu bệnh phẩm tăm bông dịch tỵ hầu. Kháng nguyên SARS-CoV-2 được lấy từ tăm bông trong dịch chiết và mẫu được chiết sau đó nhỏ vào giếng mẫu trên khay thử. Khi mẫu được nhỏ vào, kháng thể phát hiện liên kết với kháng nguyên SARS-CoV-2 thấm qua màng.

* Thông tin sản phẩm SGTi-flex COVID-19

Tháng 08 05

bo-kit-test-nhanh-xet-nghiem-covid-19-sgti-flex-covid-19-ag-sugentech-han-quoc

Bộ kit test nhanh xét nghiệm COVID 19 SGTi flex COVID 19 Ag Sugentech Hàn Quốc

SGTi-flex COVID-19 Ag là bộ kit test nhanh xét nghiệm miễn dịch định tính phát hiện kháng SARS-CoV-2 có trong mẫu bệnh phẩm tăm bông dịch tỵ hầu. Kháng nguyên SARS-CoV-2 được lấy từ tăm bông trong dịch chiết và mẫu được chiết sau đó nhỏ vào giếng mẫu trên khay thử. Khi mẫu được nhỏ vào, kháng thể phát hiện liên kết với kháng nguyên SARS-CoV-2 thấm qua màng.