Chào mừng đến với VNIBUY

Hotline: 07878 867 68

Sâm Hàn Quốc

Hiển thị:

Tìm kiếm:

nhan-sam-tuoi-han-quoc-loai-16-17-cu-1kg-loai-sam-6-nam-tuoi

Nhân Sâm tươi Hàn Quốc loại 16-17 củ 1kg loại sâm 6 năm tuổi

1.590.000 VNĐ
nhan-sam-tuoi-han-quoc-loai-10-cu-1kg

Nhân Sâm tươi Hàn Quốc loại 10 củ 1kg

nhan-sam-tuoi-han-quoc-loai-3-cu-1kg

Nhân Sâm tươi Hàn Quốc loại 3 củ 1kg

3.900.000 VNĐ
nhan-sam-tuoi-han-quoc-loai-5-cu-1kg

Nhân Sâm tươi Hàn Quốc loại 5 củ 1kg

2.600.000 VNĐ
nhan-sam-tuoi-han-quoc-loai-6-cu-1kg

Nhân Sâm tươi Hàn Quốc loại 6 củ 1kg

nhan-sam-tuoi-han-quoc-loai-8-cu-1kg

Nhân Sâm tươi Hàn Quốc loại 8 củ 1kg

 07878 867 68